Ο ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΟΣ!

13/01/2017

Δείτε φωτογραφίες από το Συνοικισμό Κωνσταντινουπολιτών, τις μέρες της πρόσφατης χιονόπτωσης.

Η Ένωση που το 1926 γέννησε τον ΠΑΟΚ, την ισχυρότερη συνεκτική συλλογικότητα των ξεριζωμένων Ρωμηών, ήρθε η ώρα το 1961 να φροντίσει για τη στεγαστική αποκατάστασή τους. Έτσι, με ενέργειες μελών της Ένωσης, ιδρύθηκε ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός «Η Κωνσταντινούπολις» που έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία του Συνοικισμού. 

Ο λόγος του απερχόμενου προέδρου Καμιτάκη για λόγους υγείας, όπως καταγράφεται στα πρακτικά της 4ης Οκτωβρίου 1966, επιβεβαιώνει όχι μόνο τη σύνδεση του Συνοικισμού με την Κωνσταντινούπολη, αλλά και το οραματικό του πράγματος. Λέει, λοιπόν, ο Καμιτάκης αφού ευχαριστεί για τη συνεργασία τα μέλη του δ.σ.: «…λυπούμαι τα μέγιστα διότι αποχωρίζομαι συναδέλφων και φίλων μετά των οποίων εμοχθήσαμεν διά να επιτύχωμεν το ωραίον αυτό έργον που πρόκειται να διαιωνήσει το όνομα της Βασιλίδος των πόλεων» (Κωνσταντίνος Καμιτάκης, πρόεδρος / Πρακτικό β’ περιόδου, αρ. 40, 4-10-1966).

Περισσότερα για την ιστορία του Συνοικισμού Κωνσταντινουπολιτών ΕΔΩ

Φωτογραφίες: Γιάννης Κεσσόπουλος

 Post a new comment