ΝΟΗΣΙΣ: χωρίς δ.σ., χωρίς επιχορήγηση, στο έλεος της Πολιτείας…

0
2952

NOESIS1

Ένα ακόμη θλιβερό μήνυμα έρχεται από το χώρο του ευρύτερου πολιτιστικού χώρου, αυτή τη φορά από το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, που παραμένει χωρίς διοικητικό συμβούλιο για περισσότερο από ένα χρόνο! Το ΝΟΗΙΣ δεν είναι άλλο από το δημοφιλές πλανητάριο της Θεσσαλονίκης, το οποίο κάθε χρόνο επισκέπτονται χιλιάδες μαθητές από τη Μακεδονία για να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά του προγράμματα.

Με μακροσκελή ανακοίνωσή του προς τον Τύπο, ο γενικός διευθυντής Θανάσης Κοντονικολάου κάνει έκκληση για δημοσιοποίηση του θέματος.  Μεταξύ άλλων τονίζει ότι δεν έχει λάβει καμία επιχορήγηση εδώ και δύο χρόνια, ενώ μέμφεται την Πολιτεία ότι απαξιώνει διαρκώς έναν φορέα που υπηρετεί τη γνώση, την τεχνολογία και την καινοτομία.

Προφανώς η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας είναι τραγική, ωστόσο οι πυλώνες της κοινωνικής συνοχής όπως είναι οι φορείς πολιτισμού και παιδείας όπως το ΝΟΗΣΙΣ θα έπρεπε δίχως άλλο να υποστηρίζονται από την Πολιτεία, εννοείται ανεξάρτητα από το ποιος κυβερνά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το γραφείο του αρμόδιου αναπληρωτού υπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Φωτάκη κάνει προσπάθεια να μην κλείσει το ΝΟΗΣΙΣ. Εάν δεν υπάρξει πολιτική παρέμβαση προς τη ΔΕΗ, η 17η Αυγούστου θεωρείται οριακή για το μέλλον του Κέντρου και τους 23 εργαζόμενους με συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Σημειωτέον ότι από τον Ιανουάριο ο κ. Κοντονικολάου έχει στείλει πάνω από 10 επιστολές (μέχρι και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Πρωθυπουργό!) χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Μόνο τηλεφωνικές απαντήσεις… συμπαράστασηςαπό τα χείλη των αρμοδίων…

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της επιστολής:

“Το ΝΟΗΣΙΣ, όπως ονομάστηκε για να παραπέμπει στη διεργασία της λογικής, συνεχίζει να εκπλήσσει θετικά, εντυπωσιάζοντας τους επισκέπτες του, όχι όμως την Πολιτεία. Όσο περισσότερα ακούγονται από την Πολιτεία για την αναγκαιότητα της γνώσης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας τόσο λιγότερο δείχνει να ενδιαφέρεται για την επιβίωση των θεσμών που τις υπηρετούν. Σαν να το κάνει επίτηδες.

Στα 10 χρόνια λειτουργίας του έχει καταφέρει, παρά τα προβλήματά του, να αποτελεί σήμερα το κορυφαίο τεχνολογικό κέντρο της Ν.Α Ευρώπης, έχοντας παρουσιάσει πλήθος δράσεων και δραστηριοτήτων, συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο και έχοντας δεχτεί πάνω από 1.600.000 επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Περίπου 1.000.000 μαθητές το έχουν επισκεφθεί και έχει συνεργαστεί με πλήθος σπουδαίων επιστημόνων και καλλιτεχνών. Η ποικιλία των εκπαιδευτικών του δράσεων προσφέρει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να κατανοήσει τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας και να διευρύνει το επίπεδο των γνώσεών του. Το ΝΟΗΣΙΣ είναι μια νησίδα αριστείας για τη χώρα, εθνικό κεφάλαιο και πολιτιστική κληρονομιά για τη γενιά του μέλλοντος. Παράλληλα, συμβάλλει καταλυτικά ως σημαντικός παράγοντας και πόλος έλξης στην ανάδειξη της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής.

Το ΝΟΗΣΙΣ είναι Ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το Διοικητικό του Συμβούλιο ορίζεται με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με συστάσεις από το Υπουργείο Παιδείας και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, που αποτελεί και την εποπτεύουσα αρχή του. Ο φορέας επιδεικνύει παγκόσμια επίδοση αυτοχρηματοδότησης σε ποσοστό 77% του προϋπολογισμού του. Διευκρινίζεται ακόμη πως δεν έχει λάβει καμία τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση εδώ και περίπου δύο χρόνια.

Το Κράτος ωστόσο,  παρά τις υποσχέσεις και δεσμεύσεις, οδηγεί δυστυχώς το ΝΟΗΣΙΣ σε συστηματική απαξίωση και δεν αντιλαμβάνεται στο ελάχιστο τη σημασία και την προσφορά του στη χώρα και την κοινωνία. Λυπηρό, αλλά είναι η πραγματικότητα. Μέχρι σήμερα, παρά το πλήθος των επιστολών και των τηλεφωνικών επαφών με τα αρμόδια Υπουργεία, δεν υπάρχει μέριμνα για τον ορισμό Διοικητικού Συμβούλιου του Ιδρύματος. Δυστυχώς, η εκκρεμότητα αυτή υφίσταται για περισσότερο από ένα χρόνο. Παράδοξα, η Πολιτεία αντί να στέκεται αρωγός και να στηρίζει διοικητικά και οικονομικά αυτό το μοναδικό για το έργο του Ίδρυμα, πράττει ακριβώς τα αντίθετα. Αποτελεί δε παγκόσμια πρωτοτυπία και καινοτομία η ένταξη του φορέα που αποτελεί μη κερδοσκοπικό οργανισμό σε καθεστώς ΔΕΚΟ με την απαίτηση από το Κράτος το ΝΟΗΣΙΣ να έχει ισοσκελισμένο και κερδοφόρο προϋπολογισμό χωρίς να επιδοτείται ή να στηρίζεται οικονομικά.

Η οικονομική εικόνα σήμερα του Ιδρύματος αποτυπώνεται ως εξής:

Α. Οι οφειλές και απλήρωτες υποχρεώσεις που έχουν συσσωρευτεί σε βάθος δεκαετίας ανέρχονται πλέον των 1.400.000 Ευρώ και αφορούν τις γηγενείς οφειλές  από ίδια έσοδα και έξοδα εξαιρουμένων των δαπανών από συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Β. Ποσό ύψους 514.000 Ευρώ που αφορά την έγγραφη δέσμευση του Υπουργείου Παιδείας για την κάλυψη των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι τις 31/12/2011 δεν έχει δοθεί.

Γ. Ο φορέας καταγράφει ετήσιο έλλειμμα λιγότερο από 25% του προϋπολογισμού του. Επισημαίνουμε, όμως, ότι το έλλειμμα αυτό δεν αποτυπώνει το πραγματικό έλλειμμα λειτουργίας του δεδομένου ότι σήμερα υπάρχει ελλιπής συντήρηση, έλλειψη κύριων αναγκών σε προσωπικό, διακοπή λειτουργίας λόγω μη δυνατότητας επισκευών σε πρωτογενή και δευτερογενή εξοπλισμό, συνεπεία της ανάγκης επιβίωσης με τις υπάρχουσες συνθήκες χρηματοδότησης και πόρων. Δεν υπάρχει καθόλου οξυγόνο για ανάπτυξη και ίδιες επενδύσεις, το οποίο αναζητείται, με σχετική επιτυχία εκτιμούμε, από Ευρωπαϊκά Προγράμματα και χορηγίες.

Δ. Οι φοροασφαλιστικές υποχρεώσεις είναι τακτοποιημένες μέχρι 30/04/2015 και η μισθοδοσία του προσωπικού έναντι της μισθοδοσίας Μαΐου 2015.

 Ε. Η μισθοδοσία του προσωπικού (σύνολο 23 άτομα) ανέρχεται σε 570.000 ευρώ ετησίως, ήδη είναι καθυστερημένη από το Μάιο και δεν θα υπάρξει καμιά δυνατότητα για κάλυψή της τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

Το Ίδρυμα επίσης, προκειμένου να καταφέρει να λειτουργεί, εκτελεί δαπάνες και πληρωμές ζωτικής σημασίας για την βιωσιμότητά του, χωρίς να έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Άμεσο πλέον κίνδυνο για τη διακοπή της λειτουργίας του ΝΟΗΣΙΣ, αποτελεί και η οφειλή προς τη ΔΕΗ Α.Ε. Η ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας θα αποτελέσει, όπως επανειλημμένα έχει αναφερθεί στους αρμόδιους, ταφόπλακα στη δράση και το έργο του και θα έχει αξεπέραστες επιπτώσεις και συνέπειες σε ενδεχόμενη επαναλειτουργία του. Οι καταστροφές σε εξοπλισμό και εκθέματα και οι αποζημιώσεις σε τρίτους, μισθωτές χώρων και προμηθευτές θα είναι ανυπολόγιστες.

Σήμερα απαιτείται πολιτική απόφαση που θα δώσει έστω και προσωρινή λύση στο αδιέξοδο και θα επιτρέψει στο φορέα να συνεχίσει τη λειτουργία του προσεχώς.

Κρίνονται απαραίτητες οι παρακάτω ενέργειες:

  1. Άμεσος ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου.
  1. Έκτακτη οικονομική βοήθεια ύψους 300.000€ για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των κύριων αναγκών.
  1. Καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 514.000€ για τη διαχείριση και την αποπληρωμή τους μέχρι 31/12/2011.
  1. Καταβολή τακτικής επιχορήγησης ύψους 500.000 Ευρώ και θεσμικής αλλαγής του οικονομικού και διοικητικού πλαισίου του φορέα ώστε να μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία του απαλλαγμένο.

Απευθύνουμε ύστατη έκκληση για τη σωτηρία του Ιδρύματος δεδομένου του αδιεξόδου και της αδυναμίας ομαλής και αξιοπρεπούς λειτουργίας που θα επιφέρει τη μέγιστη ζημία και την απώλεια ενός φορέα που αποτελεί κόσμημα και αξία για την Ελλάδα”.

Γ. Κεσ. 

Προηγούμενο άρθρο80ή ΔΕΘ: επετειακή… έκπληξη από 5-13/9/2015
Επόμενο άρθροΤον Αύγουστο και αν… λεφτά στο ΚΘΒΕ
Σπούδασα νομικά στο ΑΠΘ, θέλοντας να γίνω δημοσιογράφος. Παράλληλα, φωτογραφία από μεράκι. Κλικ με ριπές. Γιατί η ματιά έχει μεγαλύτερη αξία από οποιοδήποτε μηχάνημα. Πρώτη στάση 1996, στα Σπορ του Βορρά του Μπούζα και στον Ελληνικό Βορρά του Μέρτζου. Δεύτερη στάση στον free press «εξώστη» του αξέχαστου Τάσου Μιχαηλίδη. Τρίτη στάση, Μάρτιο 1998, στην ιστορική εφημερίδα «Μακεδονία» και στα πολιτιστικά με αρχισυντάκτη τον άλλον αξέχαστο Χρήστο Αρνομάλλη (πολιτιστικός ρεπόρτερ, προϊστάμενος πολιτιστικού, συντάκτης ύλης πολιτικού, αρθρογράφος). Και διευθυντή τον αείμνηστο Λάζαρο Χατζηνάκο. Τέλειωσα με τη «Μακεδονία» το 2006 ως διευθυντής σύνταξης της κυριακάτικης έκδοσης, όταν ακόμη η εφημερίδα πουλούσε 17.000 φύλλα. Μετά ήρθε το «Κεντρί» όπου συνεργάστηκα ως σύμβουλος έκδοσης κι έπειτα η free press «Karfitsa» στην οποία εργάστηκα ως διευθυντής από τον Φεβρουάριο του 2010 ως τον Μάιο του 2011. Από το Μάιο 2016 ως τον Μάρτιο 2018 αρθρογράφος στη thessnews. Παράλληλα, όλα αυτά τα χρόνια, γραφείο Τύπου σε δύσκολες μάχες (Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), του ΚΘΒΕ, ειδικός σύμβουλος σε θέματα επικοινωνίας του Δημάρχου Δέλτα και λογογράφος λόγων κρίσιμων. Σταθερά, από την πρώτη του μέρα, στο thinkfree.gr, καταφύγιο λέξεων και σκέψεων. Καταφύγιο δημιουργικότητας στην εποχή που ο χώρος των ΜΜΕ έχει διαλυθεί και τα πάντα αμφισβητούνται. Καταφύγιο αξιοπιστίας και αλήθειας στην εποχή των fake news και του κιτρινισμού. https://www.facebook.com/gkessopoulos

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.