3Κ/2018: ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

0
2064

Μέχρι τις 23 Μαρτίου πρέπει να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις εργασίας της προκήρυξης 3κ/2018 υποχρεωτικής εκπαίδευσης, Η αίτηση θα πρέπει στη συνέχεια να αποσταλεί μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον ΑΣΕΠ με την ένδειξη για την προκήρυξη 3κ/2018 ΥΕ. Αν κάποιος δεν έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και ίντερνετ μπορεί να απευθυνθεί στις δημοτικές βιβλιοθήκες και θα πρέπει να γνωρίζει τους κωδικούς του taxisnet. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε την συμπληρωμένη αίτηση για να τη στείλετε μαζί με τα δικαιολογητικά. 

Στο πεδίο παραλήπτη πρέπει να αναγράφεται:

ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2018 ΥΕ
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510
Κατηγορία Υ.Ε.

Υποχρεωτική Εκπαίδευση στην 3κ/2018

Η υποχρεωτική εκπαίδευση αποδεικνύεται με το απολυτήριο γυμνασίου για όσους τελείωσαν το σχολείο από το 1981 κι έπειτα. Για όσους τελείωσαν το σχολείο μέχρι το 1980 αρκεί και το απολυτήριο του Δημοτικού. Αναγνωρίζεται επίσης το απολυτήριο των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και ο τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής. Για κάποιες θέσεις απαιτείται και άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού της σχετικής ειδικότητας, Αυτές στη λίστα των θέσεων φέρουν δίπλα στον κωδικό τίτλου και τον αριθμό “06”.

Οι θέσεις 3Κ/2018 υποχρεωτικής εκπαίδευσης στον Νομό Θεσσαλονίκης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΣΕΙΣ
1305 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΙΔΑΧ) ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ 1
1320 ΥΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 2
1330 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 25
1351 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ 1

 

1359 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞ. ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 13

 

1363 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 17
1374 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ 2

 

1395 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΙΔΑΧ) ΔΕΥΑ ΛΑΓΚΑΔΑ 10
1396 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΙΔΑΧ) ΔΕΥΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥΝ 3
1469 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 7
1470 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 1
1471 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 35
1472 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 352
1473 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ 11
1474 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 46
1475 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 50
1586 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 33
1592 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ 27
1622 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 1
 

Ο φάκελος υποψηφιότητας που αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης
Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Ειδικότερα για τις κατηγορίες Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης οι υποψήφιοι προσκομίζουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και του αρχείου που έχουν καταγράψει τις πέραν των 120 προτιμήσεις τους (κωδικούς θέσεων).

Υποψήφιος ο οποίος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση αλλά δεν αποστέλλει στο ΑΣΕΠ την εκτυπωμένη μορφή της υπογεγραμμένη, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Προσοχή: Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

2. Παράβολο τριών (3) ευρώ το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος:

•ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Πρόσβαση στην εφαρμογή έχουν πιστοποιημένοι και μη πιστοποιημένοι χρήστες του TAXISnet,

•μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (Υ.Α.),

•από Δημόσιο Ταμείο.

Οδηγίες έκδοσης e-παραβόλου για αίτηση συμμετοχής στην προκήρυξη

1. Κατά την έκδοση του e-παραβόλου επιλέξτε:

Α. Στο πεδίο Φορέας Δημοσίου: Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

Β. Στο πεδίο Κατηγορία Παραβόλου: Υποβολή αίτησης συμμετοχής

Γ. Στο πεδίο Τύπος Παραβόλου: Συμμετοχή σε λοιπές διαδικασίες διορισμού–πρόσληψης με σειρά προτεραιότητας/γραπτό διαγωνισμό/ΕΕΠ

Έκδοση e-Παραβόλου για αίτηση συμμετοχής σε προκήρυξη

2. Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στην προκήρυξη (βλ. ενότητα Πως υποβάλλεται η αίτηση;), καταχωρείστε τον 20ψήφιο κωδικό παραβόλου, χωρίς κενά, στο πεδίο Ηλεκτρονικό Παράβολο της ηλεκτρονικής αίτησης.

Συμπλήρωση κωδικού e-Παραβόλου στην αίτηση συμμετοχής σε προκήρυξη

3. Καταβάλετε το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

Warning

Προσοχή: Ο 20ψήφιος κωδικός παραβόλου που έχετε αναγράψει στην αίτηση, πρέπει να είναι ίδιος με αυτόν για τον οποίο καταβάλλατε αντίτιμο.

Σημείωση: Αναλυτικές πληροφορίες, οδηγίες και συχνές ερωτήσεις σχετικά με την έκδοση και πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) παρέχονται από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
•ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής

•ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου)

•ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης

•ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα.

Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.

4. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους.

Για τους υποψήφιους της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή/και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση με την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης και την ένδειξη «Αντικατάσταση Δικαιολογητικών» ή «Συμπλήρωση Δικαιολογητικών» αντιστοίχως.

Προσοχή:

•Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.). Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

•Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100):

Τις εργάσιμες ημέρες

· Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00

Τις αργίες

· Κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00

ή  μέσω email στο [email protected]

Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις, τα Εγχειρίδια Χρήσης και τον Ηλεκτρονικό Οδηγό της Προκήρυξης (Βοήθεια → Συχνές Ερωτήσεις ή e-Οδηγός 3Κ/2018 ή Εγχειρίδια Χρήσης) πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.