Ελένη Σκάρπου

    Τώρα που ο κόσμος δεν πήγε στον αγύριστο… μπορούμε να τον αλλάξουμε παρέα!

      Scarpina Solla / Αφιερώνει η Ελένη Σκάρπου V   Την 21η Δεκεμβρίου την καρτερούσε η ανθρωπότητα 260.000 χρόνια. Κι εγώ μαζί. Ναι… περίμενα κάτι ν’ αλλάξει...