INTERLIFE: ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ… ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ

0
1282

Αισιοδοξία εξέπεμψε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Γιάννης Βοτσαρίδης κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου με θέμα τα οικονομικά αποτελέσματα του business Plan 2012-2016 της ασφαλιστικής INTERLIFE. Επισήμανε ότι η κυβέρνηση δεν έχει πλάνο πολιτικής για την ενίσχυση του ασφαλιστικού κλάδου και προέβλεψε ότι θα μεγαλώσει η ασφαλιστική πίτα το 2017, «γιατί ο κλάδος έχει φτάσει στον πάτο».

Σύμφωνα με τον κ. Βοτσαρίδη η INTERLIFE στοχεύει μέχρι το 2020 που είναι η καταληκτική ημερομηνία του νέου business plan, να φτάσει σε κύκλο εργασιών 100 εκατ. ευρώ! Ο κ. Βοτσαρίδης χαρακτήρισε «αισχρό τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες λειτουργούν στο bankassurance», ακόμη είπε ότι «στην ουσία είναι φορολογικό το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό» και προέβλεψε ότι ο κλάδος Ζωής θα ανεβεί γιατί πρέπει να καλυφθούν πραγματικές ανάγκες που θα ικανοποιούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση. «Όταν για την ασφάλιση μίας κατοικίας 100 τ.μ. το ετήσιο κόστος είναι μόλις 100 ευρώ ή 10 ευρώ τον μήνα, είναι αδιανόητο ειδικά οι φτωχότεροι Έλληνες να μην ασφαλίζουν τα σπίτια τους», είπε, προαναγγέλλοντας ότι η εταιρεία σχεδιάζει και άλλα νέα προϊόντα  για τον κλάδο του αυτοκινήτου.

Κατά τα λοιπά, εε αυξημένα Έσοδα και Επενδύσεις έκλεισε τη χρήση της περασμένης χρονιάς η εταιρία. Το 2016, κατάφερε να αυξήσει, τόσο τον στόλο των Ασφαλισμένων Οχημάτων (265.228 οχήματα) όσο και τα αντίστοιχα Έσοδα από Ασφάλιστρα κατά 2,51%. Τα Γραμμένα Ασφάλιστρα κυμάνθηκαν σε 52,90 εκατ. € το 2016 έναντι 51,33 εκατ. € το 2015 ενώ τα καθαρά Έσοδα Επενδύσεων αναμένεται να ξεπεράσουν τα 4 εκατ. € έναντι 1,1 εκατ. € το 2015.

Η Χρήση του 2016 αναμένεται να κλείσει με Κέρδη υψηλότερα του 2015 για την INTERLIFE Ασφαλιστική, με ιδιαίτερα καλές αποδόσεις των Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων της Εταιρίας, παρά τις τοποθετήσεις σε χαμηλού κινδύνου επενδυτικές θέσεις ενόψει του ασταθούς Οικονομικού Περιβάλλοντος και των αυστηρών απαιτήσεων του Solvency II.

Συνεπής στην αναπτυξιακή της πορεία, η INTERLIFE αύξησε τις Επενδύσεις της κατά 14,33% σε σχέση με το 2015, με το συνολικό Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων και Διαθεσίμων να ανέρχεται στα 150 εκατ. € έναντι 132 εκατ. €. Ταυτόχρονα, αυξήθηκαν τα Αποθέματα κατά 7,2% ( 96,94 εκατ. έναντι 90,43 εκατ. το 2015) με το Δείκτη Κάλυψης Αποθεμάτων να ανέρχεται στο 1,55 έναντι 1,46 το 2015. Τέλος, με βάση το νέο εποπτικό πλαίσιο Solvency II, ο Δείκτης Ελαχίστου (αναγκαίου) Κεφαλαίου Φερεγγυότητας της Εταιρίας αναμένεται να υπερβεί το 400% ενώ ο ιδιαίτερα σημαντικός Δείκτης Απαιτούμενου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας αναμένεται να ξεπεράσει το 115%.

Η σταθερή πορεία της εταιρίας επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους το Ανθρώπινο Δυναμικό αυξήθηκε κατά 4,39%, παρά τη γενικευμένη Ύφεση στη χώρα, ενώ κατά την τριετία 2014-2016, η συνολική αύξηση του Προσωπικού της INTERLIFE ανήλθε σε 24%, με τον αριθμό των απασχολουμένων να φθάνει σήμερα τα 121 άτομα. Αξίζει να σημειωθεί πως ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων στον Όμιλο έφθασε τα 153 άτομα.

Εξάλλου ο αριθμός των συνεργαζόμενων με την εταιρία Διαμεσολαβητών αυξήθηκε κατά 26% φτάνοντας στις 31/12/2016 τους 1.695.

Κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς η Εταιρία διέθεσε στην Αγορά δύο νέα και πρωτοποριακά Προγράμματα, το New ΥΓΕΙΑ Maximum με κύριο χαρακτηριστικό του την παροχή ολοκληρωμένης κάλυψης υγείας και το “Εγγυημένη Σύνταξη Ατυχήματος” σχεδιασμένο για να εξασφαλίζει στον ασφαλιζόμενο ή στο δικαιούχο αρχικά ένα μεγάλο εφάπαξ και στη συνέχεια ένα μηνιαίο εισόδημα. Και τα δύο Προγράμματα προσφέρονται με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ασφάλιστρο. Υπογραμμίζεται η αύξηση της ζήτησης των Νοσοκομειακών Προγραμμάτων και Λοιπών Κλάδων της εταιρίας.

Στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η INTERLIFE συνέχισε και εμπλούτισε τις δράσεις υπευθυνότητας απέναντι στο Ανθρώπινο ∆υναμικό, το Περιβάλλον και την Αγορά. Όσον αφορά στην Κοινωνική Δράση, συνεχίζει να στηρίζει το Άλμα Ζωής Θεσσαλονίκης, το Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης, την «ΕΛΕΠΑΑΠ» τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών Βορείου Ελλάδος, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και αθλητικά σωματεία ανά την ελληνική επικράτεια. Αξίζει να αναφερθούν και οι νέες χορηγικές ενέργειες της εταιρίας προς το Μαραθώνιο Κρήτης και το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, που εντάσσονται πλέον στο πρόγραμμα «προσφέρω αλλιώς» που υλοποιεί η εταιρία, ενώ, για άλλη μια χρονιά προχώρησε στην παροχή 6 τόνων τροφίμων σε Κοινωνικά Παντοπωλεία.

Υλοποίηση επιχειρηματικού πλάνου 2012-2016

Οι σημαντικότεροι στόχοι που είχαν τεθεί στο Επιχειρηματικό Πλάνο της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. για την πενταετία 2012 – 2016 επετεύχθησαν παρά την πρωτοφανή οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα. Οι κυριότεροι στόχοι ήταν οι εξής:

 

 • Αύξηση του Κύκλου Ασφαλιστικών Εργασιών παρά την κρίση, τα Capital Controls και το κούρεμα των Ομολόγων.

Η INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. πέτυχε στην πενταετία 2012 – 2016 αύξηση της Παραγωγής κατά 21,83% σε αντίθεση με το σύνολο του Κλάδου που είχε μείωση κατά -22,18%.

Ειδικότερα, στον Κλάδο της Αστικής Ευθύνης Οχημάτων που αποτελεί το 78% της παραγωγής της Εταιρίας, η αύξηση ήταν της τάξης του 22,25% έναντι μείωσης κατά -39,83% στο σύνολο του Κλάδου.

Δεδομένων των συνθηκών της Ελληνικής Οικονομίας, της εξέλιξης του Κλάδου και των ιδιαιτέρων συνθηκών ανταγωνισμού, η Εταιρία θεωρεί ότι ο στόχος αυτός έχει στεφθεί με απόλυτη επιτυχία και ξεπέρασε τις προσδοκίες που διαμόρφωσαν οι εξελίξεις στη χώρα μας.

 

 • Συνολικά Κέρδη προ φόρων 5ετίας 2012 – 2016. Στόχος: 42,99 εκατ. €
  • Το σύνολο των Κερδών της 5ετίας 2012 – 2016 εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει το ποσό των
   50 εκατ. € γεγονός που οδηγεί σε υπέρβαση του στόχου κατά 16,28%

 

 • Λειτουργικά & Λοιπά Έξοδα 5ετίας. Στόχος: 44,5 εκατ. €
  • Τα Λειτουργικά Έξοδα της 5ετίας συγκρατήθηκαν στα 30,5 εκατ. € παρά τις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις του νέου θεσμικού πλαισίου Solvency II. Υπέρβαση στόχου κατά 31,46%

 

 • Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων. Στόχος: 35,9 εκατ €
  • Τα Ίδια Κεφάλαια αναμένεται να ξεπεράσουν τα 50 εκατ. € στις 31/12/2016 παρά την αύξηση των φορολογικών συντελεστών κατά σχεδόν 50%. Υπέρβαση στόχου κατά 39,27%

 

 • Σύνολο Ενεργητικού. Στόχος: 158,63 εκατ. €
  • Επίσης επιτυχημένος στόχος αφού το Ενεργητικό αναμένεται να ξεπεράσει τα 160 εκατ. €. Υπέρβαση στόχου κατά 0,86%

 

Στο πλαίσιο των ποιοτικών επιτευγμάτων και της αύξησης των λοιπών μεγεθών, η INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. στην 5ετία 2012 – 2016, έχει υλοποιήσει τους εξής στόχους:

 

 • Στον τομέα της Πληροφορικής:
  • Δημιουργία υπερσύγχρονου Portal που δίνει τη δυνατότητα στους συνεργάτες να υλοποιούν το 100% των εργασιών τους διαδικτυακά, καθώς επίσης και να έχουν πλήρη πρόσβαση στις οικονομικές και ασφαλιστικές πληροφορίες τους (καλύψεις, εξέλιξη ζημιών κ.λπ.) 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.
  • Δημιουργία του Sales4Net, ενός πρωτοποριακού εργαλείου Διαδικτυακών Πωλήσεων, για αποκλειστική χρήση από τους συνεργάτες της Εταιρίας, που δίνει τη δυνατότητα για online πωλήσεις μέσα από την ιστοσελίδα του καθενός.
  • Υλοποίηση online Διατραπεζικού Συστήματος Εισπράξεων – Πληρωμών για άμεση ενημέρωση πληρωμής ασφαλίστρων.
  • Υλοποίηση σχεδίου Disaster Recovery για τα δεδομένα και την απρόσκοπτη συνέχιση λειτουργίας της Εταιρίας σε περίπτωση καταστροφικού συμβάντος.
  • Εφαρμογή συστημάτων Μέτρησης και Ελέγχου Κινδύνων, Υπολογισμού Φερεγγυότητας και Reporting των Εποπτικών Αρχών αλλά και του Καταναλωτικού Κοινού στο πλαίσιο του νέου θεσμικού πλαισίου Solvency II.
  • Εγκατάσταση προγράμματος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων.

 

 • Στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού:
  • Αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στην Εταιρία κατά 63% στη διάρκεια της 5ετίας (119 εργαζόμενοι στις 31/12/2016 έναντι 73 εργαζομένων στις 31/12/2011).
  • Δημιουργία Εταιρικής Τράπεζας Αίματος.
  • Διαρκής επιμόρφωση εντός και εκτός εταιρίας.

 

 • Στον τομέα των Συνεργατών (Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές):
  • Αύξηση του αριθμού των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών κατά 495% (1.695 διαμεσολαβητές το 2016 έναντι 285 το 2011).
  • Εφαρμογή δύο πρωτοποριακών Συστημάτων Συνεργασίας με βάση τη μέθοδο πληρωμής ασφαλίστρων:

α) το σύστημα Prepaid που απαιτεί προπληρωμή ασφαλίστρων. Σε αυτό εντάσσεται το 95% των συνεργατών και

β) τo σύστημα Plafond στο οποίο παρέχεται μία μικρή πίστωση στους συνεργάτες.

 • Υλοποιήθηκαν 36 Εκπαιδευτικές και Επιμορφωτικές Ημερίδες και 9 Σεμινάρια Εκπαίδευσης & Επαναπιστοποίησης (συνολικής διάρκειας 269 εκπαιδευτικών ωρών)

 

 • Στον τομέα των Καινοτόμων Προϊόντων:

Δημιουργήθηκαν τα παρακάτω Πρωτοποριακά Προγράμματα Ασφάλισης:

 • Hospital Protection
 • Πρόγραμμα Ασφάλισης Αλλοδαπών
 • OIKOS Flexa
 • Ενυπόθηκο Complet
 • New Υγεία Maximum
 • Εγγυημένη Σύνταξη Ατυχήματος

 

 • Στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης:
  • Η INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α υποστήριξε ως χορηγός την πενταετία 2012 – 2016 (και συνεχίζει να υποστηρίζει) 24 φορείς στον Αθλητικό, Περιβαλλοντικό, Πολιτιστικό και Κοινωνικό χώρο καθώς και ευπαθείς ομάδες.

 

 • Τέλος, στον τομέα της Εταιρικής Διακυβέρνησης, η INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. έχει εντάξει στις δομές της τις 4 βασικές λειτουργίες Σύγχρονης Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως αυτές προβλέπονται από το νέο θεσμικό πλαίσιο εποπτείας Solvency II:
  • Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου
  • Λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης
  • Λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων
  • Αναλογιστική Λειτουργία

Το νέο Επιχειρηματικό Σχέδιο της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. για την προσεχή 5ετία 2017 – 2021 θα ολοκληρωθεί και θα ανακοινωθεί από την Εταιρία μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017.

 

Προηγούμενο άρθροΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Επόμενο άρθροΜΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!
Τι είναι το thinkfree; Καλή ερώτηση. Μια παρέα, έτσι ξεκίνησε κι έτσι συνεχίζει, που θέλει να ποστάρει χωρίς περιορισμούς ό,τι την ευχαριστεί. Ό,τι γράφει ή ό,τι διαβάζει. Στο thinkfree δίνουμε το λόγο στους ανθρώπους του πολιτισμού μέσα από τη δραστηριότητά τους, αναδεικνύουμε νέα πρόσωπα με κοινό χαρακτηριστικό τη θετική σκέψη (think positive) και τη δημιουργικότητα σε κάθε τομέα και χώρο (πολιτιστικό, επιχειρηματικό, επιστημονικό κ.ά.), φιλοξενούμε ελεύθερα (write free) τεκμηριωμένες απόψεις για θέματα πολιτικής πολιτισμού, πολιτικής και κοινωνίας, οικολογίας και αστικού περιβάλλοντος, αρχιτεκτονικής και υγιεινής ζωής. Το thinkfree είναι κι ένα διπλό πείραμα: σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων που το στηρίζουν, αλλά και δημιουργίας ενός no budget ηλεκτρονικού περιοδικού (e-magazine). Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι μακροημερεύουμε χωρίς δυσκολία! Με σεβασμό και εκτίμηση, με αγάπη γι' αυτό που κάνουμε.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.