Τροπολογία εκ των υστέρων για γενικό διευθυντή στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

0
2807

Τροπολογία με την οποία επί της ουσίας ζητούν να τοποθετηθεί υπάλληλος του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και της Γενικής Κυβέρνησης στην θέση του Γενικού Διευθυντή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κατέθεσαν στο νομοσχέδιο Γαβρόγλου που ψηφίζεται αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος και ο βουλευτής Τρ. Μηταφίδης.

Σημειώνεται ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία της προκήρυξης για την πλήρωση της θέσης. Η πρώτη στον πίνακα κατάταξης παραιτήθηκε της διαδικασίας και ο δεύτερος κατά σειρά είναι υπάλληλος ΟΤΑ.

Όπως τονίζουν στην τροπολογία, την οποία έκανε δεκτή ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, η δυνατότητα ανάληψης της θέσης του γενικού διευθυντή από υπαλλήλους  και λειτουργούς προερχόμενους από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα αναμφίβολα θα επιβοηθήσει στην επιτυχή υλοποίηση των σκοπών που ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης καλείται να εκπληρώσει μέσω της λειτουργίας του, στο συμφέρον του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και στη θεραπεία σκοπού δημοσίου συμφέροντος, λόγω της αποδεδειγμένης εμπειρίας που αυτοί διαθέτουν σε θέματα δημόσιας διοίκησης

Αναλυτικά η τροπολογία:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: “Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις”

ΘΕΜΑ: “Δυνατότητα ανάληψης της θέσης του γενικού διευθυντή του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΟΜΜΘ) από υπαλλήλους και λειτουργούς προερχόμενους από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα”

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΟΜΜΘ) είναι ένας κοινωφελής μη κερδοσκοπικός Οργανισμός, σκοπός του οποίου υπήρξε από της ιδρύσεώς του η διάθεση των αιθουσών και λοιπών χώρων προς εξυπηρέτηση σοβαρών μουσικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που αποβλέπουν πρωταρχικά στην άνοδο του μουσικού μορφωτικού επιπέδου της Βορείου Ελλάδος. Προσφάτως διευρύνθηκαν με νομοθετική πρωτοβουλία (άρθρο 73 του ν. 4481/2017, ΦΕΚ 100 Α/2017) οι σκοποί του Οργανισμού, με την ένταξη σε αυτούς δραστηριοτήτων και δράσεων σχετικών με την ενίσχυση της πρόσβασης στην καλλιτεχνική γνώση και εκπαίδευση, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πνευματικού πλούτου της Ελλάδας. Επιπλέον, δόθηκε στον Οργανισμό η δυνατότητα κατάρτισης προγραμματικών συμβάσεων με το Ελληνικό Δημόσιο με τις οποίες μπορεί να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα του Οργανισμού για τους μαθητές των δημοσίων σχολείων, καθώς και με τη δωρεάν παραχώρηση αιθουσών και υπηρεσιών του προς το Δημόσιο και προς δημόσιους φορείς για καλλιτεχνικές δράσεις.

Ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης είναι αναμφισβήτητα σκόπιμο και αναγκαίο να διαθέτει εμπειρία και στις δομές και στη λειτουργία του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα προκειμένου να είναι σε θέση να εκτελεί αποτελεσματικά το έργο και τις αρμοδιότητές του.

Η δυνατότητα ανάληψης της θέσης του γενικού διευθυντή από υπαλλήλους  και λειτουργούς προερχόμενους από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα αναμφίβολα θα επιβοηθήσει στην επιτυχή υλοποίηση των σκοπών που ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης καλείται να εκπληρώσει μέσω της λειτουργίας του, στο συμφέρον του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και στη θεραπεία σκοπού δημοσίου συμφέροντος, λόγω της αποδεδειγμένης εμπειρίας που αυτοί διαθέτουν σε θέματα δημόσιας διοίκησης. Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαίο να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής γενικού διευθυντή υπάλληλοι και λειτουργοί προερχόμενοι από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

Με την προτεινόμενη διάταξη εξασφαλίζεται ακόμα καλύτερα η διοικητική λειτουργία του ΟΜΜΘ και η αποτελεσματική εκπλήρωση των σκοπών του, στο πλαίσιο της γενικότερης λειτουργίας του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο…

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5Β του  άρθρου 76 του ν. 2121/93 (Α΄ 25) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 73 του ν. 4481/17 (Α΄ 100) και ισχύει  προστίθεται:

“Επιτρέπεται η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής γενικού διευθυντή, υπαλλήλων και λειτουργών που προέρχονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από το άρθρο 14 του ν. 4270/14 (Α΄ 143).

Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση του γενικού διευθυντή από τον υπάλληλο ή λειτουργό που προέρχεται από τους φορείς του άρθρου 14 του ν. 4270/14 (Α΄ 143) λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Σε περίπτωση αποχώρησής του από την παραπάνω θέση επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική του θέση και με το ίδιο υπηρεσιακό καθεστώς που ίσχυε πριν την αποχώρησή του από την υπηρεσία. Ο υπάλληλος ή λειτουργός που προσλαμβάνεται στην ανωτέρω θέση λαμβάνει από τον Ο.Μ.Μ.Θ. μόνο τις αποδοχές της θέσης αυτής, ενώ η καταβολή των αποδοχών της θέσης που κατείχε πριν από την τοποθέτησή του διακόπτεται αυτοδικαίως.

Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από την 1η Ιανουαρίου του 2018.”

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2018

Oι προτείνοντες βουλευτές

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

Παρασκευόπουλος Νικόλαος

Πληροφορίες: capital.gr

Προηγούμενο άρθροΚ. Μαζαράκης: Το Ilidenska Macedonia είναι η κορύφωση του αλυτρωτισμού
Επόμενο άρθροΟι ImamBaildi στη Μονή Λαζαριστών στις 25/6 για καλό σκοπό!
Τι είναι το thinkfree; Καλή ερώτηση. Μια παρέα, έτσι ξεκίνησε κι έτσι συνεχίζει, που θέλει να ποστάρει χωρίς περιορισμούς ό,τι την ευχαριστεί. Ό,τι γράφει ή ό,τι διαβάζει. Στο thinkfree δίνουμε το λόγο στους ανθρώπους του πολιτισμού μέσα από τη δραστηριότητά τους, αναδεικνύουμε νέα πρόσωπα με κοινό χαρακτηριστικό τη θετική σκέψη (think positive) και τη δημιουργικότητα σε κάθε τομέα και χώρο (πολιτιστικό, επιχειρηματικό, επιστημονικό κ.ά.), φιλοξενούμε ελεύθερα (write free) τεκμηριωμένες απόψεις για θέματα πολιτικής πολιτισμού, πολιτικής και κοινωνίας, οικολογίας και αστικού περιβάλλοντος, αρχιτεκτονικής και υγιεινής ζωής. Το thinkfree είναι κι ένα διπλό πείραμα: σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων που το στηρίζουν, αλλά και δημιουργίας ενός no budget ηλεκτρονικού περιοδικού (e-magazine). Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι μακροημερεύουμε χωρίς δυσκολία! Με σεβασμό και εκτίμηση, με αγάπη γι' αυτό που κάνουμε.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.